Přihlásit se | Registrace

Co je to larp?

Larp je označení pro specifický druh her, založených na hraní role. V těchto hrách má každý hráč přidělenou roli nějaké postavy, kterou během hry ztvárňuje, podobně jako herci na divadle. Oproti divadlu však nehrají hráči pro diváka, ale pro sebe samé a své spoluhráče.

Každá postava má vytvořený charakter, podle kterého za ni hráč jedná, a své herní cíle, kterých se v rámci této role snaží dosáhnout. Vzájemnými rozhovory, interakcí a hereckou improvizací pak hráči společně rozvíjejí příběh, kterého jsou jejich postavy součástí. Rozuzlení celého příběhu obvykle není pevně stanoveno a je tedy zcela na hráčích, jak se rozhodnou herní situace v rolích vyřešit.

Různé pohledy na larp

Spektrum larpů, které se v Česku i ve světě hrají, je široké a navzájem mohou být jednotlivé larpy v mnoha ohledech velmi rozdílné. Mohou se lišit svým námětem, žánrem, počtem účastníků, délkou trvání, herními pravidly či prostředím samotné hry.

Na larpy lze nahlížet jako na pohybovou, dramatickou či zážitkovou činnost. Tyto prvky – stejně jako nepopiratelné znaky hry, které oddělují larp od divadla – jsou zastoupené v každém larpu, ale jejich míra a vzájemná vyváženost se liší. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně mladou volnočasovou aktivitu, neexistuje jasná definice larpu či jednotný názor na něj; ani mezi samotnými účastníky.

Přínos larpu pro hráče

Larpy svým hráčům přinášejí především zábavu a kreativní využití volného času. Byť to není jejich původním záměrem, nepřímou formou podporují také rozvoj osobnosti, zlepšují komunikační i rétorické dovednosti a v bezpečném prostředí hry vedou hráče k přijímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

V zahraničí má larp širší využití, než jen jako volnočasová aktivita. Zejména ve Skandinávii je larp běžný prvek výuky ve školství, umělecký směr i jedna z forem společenského manifestu. V Česku jsou larpy zatím téměř výhradně kreativní společenskou zábavou.

Nejčastější štítky

Archivy