Přihlásit se | Registrace

Od uživatelů k Databázi, od tvůrců k uživatelům, část II.

Relativně nedávno jsme se snažili z larpové komunity posbírat nějaká data, která by nám poskytla lepší vhled do toho, jak je Československá larpová databáze používaná, co od ní její uživatelé chtějí a co jim vadí. V první části článku jsme přinesli některé obecné výsledky ankety a rozebrali jsme, co by se mělo v budoucnu měnit po obsahové stránce. Druhá (závěrečná) část se bude zaobírat vzhledem a funkčností Databáze a podíváme se také na nějaká ožehavá témata…

IMG_3967

Funkčnost

Nejčastěji skloňovaným problémem tohoto typu je nedořešená internacionalizace Databáze. Co to znamená? Pokud web používáte pravidelněji, neušlo vám, že si můžete zvolit jazykové nastavení a podle toho by se vám měly také objevovat v prvé řadě profily českých, či zahraničních her. Celá věc vznikla asi před rokem, kdy nám přišlo, že by bylo skvělé poskytnout Databázi i zahraničním uživatelům, kteří nám při prezentaci na cizozemských konferencích říkali, jak by bylo skvělé, kdyby takový projekt fungoval i u nich. Nadšení z takového ohlasu nás trochu zaslepilo a investovali jsme dost sil, abychom projekt Larpové databáze učinili mezinárodně přístupným. Problém ovšem je, že se nám ho nepodařilo dovést do uspokojivého konce, ačkoliv jsme na tom spálili poměrně dost času. Momentální realistické stanovisko je takové, že jsme vývoj internacionalizace zastavili a v blízké budoucnosti se hodláme soustředit na problémy, které se týkají primárně české a slovenské verze. Pokusíme se vyřešit závažnější kiksy, které jsme si multijazyčností nadělali, což také znamená, že pokud byste měli k danému tématu nějaké připomínky v tom smyslu, že něco nefunguje, jak má, ozvěte se nám třeba do facebookové skupiny a my se budeme takovými bugy zaobírat.

O vyhledávání autorů už jsem se zmínil. Zajímavým nápadem je možnost sledovat vybrané uživatele (něco ve stylu followers na facebooku) či zasílat upozornění na nové komentáře (či jiné novinky) u konkrétních her. Do stejné sekce pak patří i výpis tipů na hry podle druhu akcí, kterých se uživatel účastní. Všechny tyto návrhy jsou zajímavé a invenční – určitě si je zapíšeme a až jednou nebudeme mít, co dělat, a programátoři se budou nudit, zkusíme to nějak vymyslet. V blízké době s nimi ale nepočítáme. Organizátorům větších her pak vadí, že je limitovaný počet autorů, které je možné ke hře přidat. Tuhle otázku budeme ještě diskutovat a časem k ní podáme nějaké ucelenější stanovisko.

Občasné výpadky Databáze nebo její pomalý chod průběžně řešíme a nějaké úkony už jsme v tom směru podnikli, takže byste se s těmito problémy měli setkávat stále méně často. Zobrazení kompletního kalendáře by mělo být funkční s nasazením databázového kalendáře, jak jsme o tom psali výše, nicméně možnost přihlásit se z Databáze rovnou na hru, tedy vlastně vytvoření registračního systému na hry spíš neplánujeme. Oproti tomu přehlednější výpis her (tedy toho, čemu jsme dříve říkali „žebříčky“) je v našich prioritách poměrně vysoko – uvědomujeme si, že momentální stav není úplně uživatelsky komfortní. Podobně je na tom momentálně disfunkční výpis „podobných her“ u jednotlivých larpů. Na tom určitě zapracujeme!

Potom tu máme oddíl toho, co z různých důvodů spíše nemáme v úmyslu měnit, i když existují jednotlivci, kteří by o dané funkce stáli. Reakce na komentáře se nám zdají spíš nebezpečným řešením. Kdysi jsme uvažovali o záložce „diskuze“ u každé hry, ale faktem je, že v době facebooku si nemyslíme, že by se někdo vracel na relativně statickou stránku, aby zde s někým polemizoval (vzpomeňte si, jak fungují diskuze a návštěvní knihy na většině serverů, kam chodíte). A naopak reakce přímo v komentářové sekci by se snadno mohla zvrhnout ve flamewars, které by znesnadnily orientaci ve skutečných ohlasech na hry (jež pokládáme za stěžejní). Rozrůznění běhů opakovatelných larpů pro komentáře a hodnocení nese obdobné nebezpečí roztříštěnosti a nepřehlednosti; nadto se dotýká jen určité skupiny her. Možnost hodnocení a komentování bez nutnosti registrace také nepovažujeme za rozumné. Anonymní prostředí podle nás nahrává různým trolům a nevystopovatelným hejtům, kterým se chceme vyhnout v rámci zachování kvalitního obsahu. Do budoucna bychom ale rádi zpřístupnili možnost přihlásit se přes gmailový či facebookový účet.

Skryté pasáže se spoilery, které se vyrolují na kliknutí, jsou výborný nápad, jehož realizace je ale technicky docela obtížná. Slibujeme přesto, že nad tím budeme uvažovat. Podobné je to s upozorněním na vypsané běhy larpů, které chce uživatel hrát a s lepším propojením organizátor – zájemce o hru. Není triviální to nadesignovat, ale líbí se nám ta možnost, takže snad jednou… Drobné bugy, které sem tam někdo zmínil (ztráta textu při odesílání komentáře), nám určitě pište hned, jak daná situace nastane. To je věc k rychlému odstranění, o které se ale jinak nedozvíme.

Design Databáze

Ohlasů na vylepšení vzhledu a rozložení titulní strany nám ve skutečnosti moc nepřišlo. Pár návrhů ale zmíním. Častěji se opakovaly návrhy na přehlednější frontpage. Snad vás potěší, že v chystaných implementacích blízké doby plánujeme celou titulní stranu překopat. Pokud se nic zásadního na našich plánech nezmění, měla by mít podobu „koláže“ nejnověji přidaných komentářů, her a jiných příspěvků, které bude možné snadno filtrovat podle druhu (např. pouze poslední přidané larpy). Statický obsah, tvořený momentálně vrchní obrázkovou lištou, nejspíš zmizí nebo bude nějak upozaděn na úkor toho, co návštěvníky opravdu zajímá.

Jinak se nám stávající design poměrně líbí (a uživatelům soudě dle reakcí také), takže málo zastoupené návrhy na změnu fontu a tmavého pozadí spíše prozatím nevyslyšíme, stejně jako se neplánujeme vracet ke starému designu. A protože nechceme pořádat soutěž o nejlepší larp, určitě se na titulní straně neobjeví žebříček nejlépe hodnocených her, jak navrhoval jeden z uživatelů.

logo_larpdb_with_bckg

Problematické body

To jsme sfoukli rychle. Nicméně ještě nám tu zůstává nutnost komplexněji reagovat na některé dotazy a návrhy, které byly sice statisticky nevýznamné, ale zdají se nám zajímavé nebo odráží některá navracející se sporná témata.

A začneme tématem, které se objevilo v souvislosti s posledními dvěma otázkami dotazníku: „Přidáváte na Databázi hry, které tam chybí? A proč?“ Z těch, kteří na první otázku odpověděli, se jich 13 vyslovilo pro „málokdy“, 50 pro „ne“ a nula pro „ano, relativně často“. Z následujících volných odpovědí vysvítá, že většinu těch, kteří příležitostně nějakou hru přidávají, tvoří samotní larpoví autoři. Uživatelé, kteří zaškrtli, že hry nikdy nevkládají, nejčastěji uvádí tři hlavní důvody: a) autoři by si měli své hry přidávat sami, b) uživatelé se bojí možné rozhořčené reakce organizátora[4], c) uživatelé nemají pocit, že by jim na Databázi nějaké larpy chyběly. Tyto výsledky jsou pro nás mimořádně zajímavé a do určité míry i překvapivé. Naším záměrem bylo totiž od počátku budovat Larpovou databázi co nejkomplexnější (viz odstavec o její archivační funkci), a především vytvářet její obsah ve spolupráci s uživateli. Na totožné bázi funguje například web Databáze knih a do jisté míry i ČSFD[5], kterými jsme se inspirovali. Z odpovědí ale vyplývá, že tudy cesta pro dlouhodobou udržitelnost nevede, protože pokud jsme širší uživatelskou obec dodnes nepřesvědčili o tom, že by Larpová databáze měla takto fungovat, těžko ji k tomu přimějeme v následujících letech. Zbývá tedy zkoušet pozitivně motivovat organizátory, aby hry přidávali sami. V tom nám samozřejmě můžete být velmi nápomocní i vy. Je přitom třeba se obrnit velkou mírou trpělivosti, protože z našich dosavadních zkušeností v komunikaci s larpovými tvůrci netkví většinou problém v tom, že by autoři měli apriorní nechuť k Databázi, jako spíš v určité lenosti. A jen na okraj tohoto tématu: je vlastně dobrým signálem, když uživatelé píší, že nemají motivaci hry přidávat, protože jim na Databázi momentálně žádné nechybí, protože to znamená, že se nám daří pokrývat signifikantní část larpové scény. Z druhé strany je ale třeba si uvědomit, že je to z podstatné části umožněno nasazením moderátorů Databáze, kteří této činnosti věnují svůj volný čas, a bez jejichž úsilí by záběr webu nebyl zdaleka takový, jaký je.

V anketě se také objevil návrh, který by měl teoreticky problém vkládání, resp. jeho autorizace, řešit. Pomohlo by prý, kdyby existovala na Databázi možnost kontaktovat autora, aby konkrétní hru přidal nebo její přidání alespoň posvětil. V realitě ale implementaci takového „tlačítka“ nepovažujeme za možnou. Důvod je jednoduchý – tvůrci, kteří jsou na webu registrovaní a mají tedy vyplněný přihlašovací email, většinou svoje nové hry přidávají. A nevíme o nástroji, který by umožňoval „vygenerovat“ kontakt, který na stránkách není uložen.

Několik zúčastněných se vyslovilo k možnosti zavedení řazení komentářů (a tedy i k jejich hodnocení ve stylu plus / minus). Jedni to vítají a druzí nás od toho zrazují. Přikláníme se spíše k tomu, že by šlo o segregační nástroj, který by se mohl někoho časem nepříjemně dotknout, proto o jeho implementaci neuvažujeme. Líbila by se nám možnost volit si seznam oblíbených uživatelů, jejichž komentáře se zobrazovaly přednostně na základě osobního nastavení, ale – jak asi tušíte – bylo by to poměrně složité, takže to zatím odkládáme do kategorie „jednou možná…“.

Ke komentářům jsme obdrželi ještě jeden námět, který si dovolím citovat: „Udělám hru, je docela dobrá, ale zkazím setting jednoho hráče. Ten pak napíše, že hra je celá debilní. Rád bych se [v reakci na komentář] vyjádřil, že ano, pro něj hra byla debilní, protože jsem to zkazil, uznávám to a napravím. Nebo [mít možnost] vyvrátit neopodstatněné reakce – orgové to vidí tak. Téměř jakýkoliv systém používající uživatelské recenze „produktu“ používá tyto zpětné komenty, je to opravdu mnohem více fér.“ Mrzí nás, pokud dotyčný organizátor tuto zkušenost zažil. Jak už jsem ale zmínil výše, reakce na komentáře zavést nechceme – a to ani pro autory her. Snadno by taková situace mohla sklouznout k tomu, že účastník, který napíše (částečně) negativní komentář, bude organizátorem poučován, že si hru vlastně zkazil on sám. V některých případech to třeba může být i pravda, ale výsledek celého sporu bude mít pro hru i reputaci organizátora pravděpodobně spíš negativní vyznění. Dost možná daného účastníka odradí od účasti na další hře daného tvůrčího týmu a organizátor bude nejspíš považován za přehnaně ješitného (použijeme-li ne zcela přiléhavou metaforu „produktu“, pokud by se firma například na Heuréce urputně bránila uživatelské recenzi, pravděpodobně to její pověsti spíš uškodí). A je třeba si také uvědomit, že jeden negativní komentář tak či tak danou hru nepoloží, budou-li ho vyvažovat jiné, pozitivní.

Na úplný závěr jsem si nechal návrh oddělit na Databázi dřevárny a bitvy od larpů, protože komunita dřeváren je obecně méně kritická a hodnotí podle jiných měřítek. Za dobu existence Larpové databáze nejde o zdaleka první podobný názor. Otevřeně ale říkáme, že k něčemu podobnému se nechystáme v blízké ani vzdálenější budoucnosti. Bitvy a bojově zaměřené larpy jsou tradičně se scénou larpů orientovaných příběhově úzce spjaté a máme k nim obecně pozitivní vztah (ostatně i my jsme u tohoto typu her začínali a někteří z nás se konkrétních dřeváren účastní dodnes). Co je důležitější, snažíme se o maximální otevřenost webu a ostrakizace určité části scény by tedy šla proti naší filozofii. Fakt, že jsou hry, jejichž zábavnost těží především ze střetů mezi jednotlivci nebo frakcemi, hodnoceny podle jiných kritérií, považujeme za celkem přirozenou. A platí-li, že mají bitvy obecně lepší procentuální hodnocení (s určitostí to nevíme – žádný průzkum tohoto typu jsme doposud nedělali), čemu to vlastně vadí? Vždyť i ten, kdo by považoval procentuální hodnocení za nějak zvlášť důležité – my například nikoli – bude ztěží porovnávat například MethanCity s libovolným dramatickým larpem, protože… k čemu by to bylo?

Závěrem

To je k výsledkům uživatelského průzkumu vše. Doufáme, že vás naše odpovědi alespoň zčásti uspokojily a že jsme vás navnadili na chystané změny a zlepšováky. Pokud byste měli jakýkoli další dotaz či podnět, neváhejte nám ho poslat na mail nebo ho vložit do diskuze v naší facebookové skupině. Budeme za to rádi. Největší odměnou pro nás ale bude, když bude Larpová databáze díky vaší aktivitě nadále místem, kde to žije a prostorem k diskuzi. Proto komentujte, přidávejte hry (nebo aspoň přemlouvejte organizátory, aby je vkládali) a pokud se vám projekt líbí, řekněte o něm kamarádům.


[4] Tento názor se velmi často pojil s dávnou aférou v souvislosti s přidáním hry Danse Macabre.

[5] Přidávání chybějících filmů a seriálů na filmové databázi zajišťují vybraní moderátoři na popud uživatelů v diskuzních vláknech. Dílčí doplnění mohou vkládat sami registrovaní uživatelé a moderátoři je následně schvalují.

2 komentářů k příspěvku “Od uživatelů k Databázi, od tvůrců k uživatelům, část II.”

  1. Od David František,

    Trochu mi tam chybí jedna věc – nešlo by dát někdy k budoucnu graf jak byla která hra hodnocena v čase? U opakovaných her je to myslím věc, která by mohla být nejenom fakt hezká (a třeba z archivních důvodů jednou velmi cenná pro snadné dohledávání věcí o vývoji), ale pro poznání vývoje hry je pro mě jako uživatele vlastně dost klíčová. Máte to v plánu prosím <3?

  2. Zkus to Davide někdy nadhodit do skupiny Baldovi. Spíš si myslím, že jako věc, kterou ve skutečnosti moc lidí nevyužije a která se týká jen úzkýho výseku her, to nebude priorita dne, ale třeba to bude vidět jinak (a na něm ve skutečnosti záleží, žjo…).

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy