Přihlásit se | Registrace

Odpich pro larp 2009

Společenské posezeníSpolečenské posezení

Od pátku 24. do neděle 26. dubna 2009 proběhl v prostorách gymnázia Nad Alejí v Praze druhý ročník putovní konference věnované larpu – Odraz. Organizace letošního Odrazu se ujalo občanské sdružení Prague by Night. Letos přijelo přes padesát účastníků z celé České republiky a dva hosté dorazili až z Polska. Překvapivá byla slabá účast kolegů ze Slovenska, kteří pravděpodobně upřednostnili národní con probíhající ve stejném termínu.

I letos nabídl Odraz přehlídku témat a názorů, znovu představil známé tváře a organizace larpové scény, ale do podvědomí účastníků také vryl dvě nebo tři tváře nové a bez zardění uvedl v larpovém kontextu výrazy jako paradigma nebo sociologické pole.

Organizační stránka

Přestože jako jeden z pořadatelů předchozího ročníku nejsem nezaujatý pozorovatel, musím říct, že tentokrát nebyl Odraz organizačně zcela zvládnutý. Celá akce ale proběhla v klidu a v pohodě. Co mě mrzelo asi nejvíce, byla absence jakéhokoli zahájení a ve své podstatě i ukončení konference. O závěr se naštěstí postaralo občanské sdružení Tempus ludi, které formou komorní show představilo svou koncepci Odrazu pro následující rok.

Registrační laviceRegistrační lavice

Společenský prvek se mi zdál také slabší – možná to bylo tím, že se nekonala společná jídla, že spaní bylo přeci jen trochu z ruky od společenské místnosti, kde se náhodně potulovalo jen pár lidí, a možná to bylo i tím, že hlavním střetávacím bodem byl registrační stůl nad vstupními schody, kde se někdy shlukovaly i celé davy (tedy na poměry Odrazu). Většina účastníků si to pak vynahradila při sobotní hromadné návštěvě pražského hostince.

Trochu jsem také postrádal roli konferenciéra přítomného na přednáškách. Většinou v místnosti seděl pořadatel, který přednášejícímu naznačoval, zda už nepřetéká do basketbalu (čtěte: nepřetahuje). Ale někdo, kdo by více či méně usměrňoval mnohdy stranou zanášející diskuzi, která byla u všech přednášek programově plánovaná, mi tam chyběl značně.

Program

Program se odvíjel ve dvou souběžných liniích ve dvou sousedících třídách gymnázia, takže se dalo snadno přebíhat z přednášky na přednášku. Během konference jsem několikrát zaslechl, že jedna linie je více teoretická a druhá zaměřená spíše na aplikaci a praxi. Osobně mi to tak nepřipadlo, takže to nemohu potvrdit.

Účastníci měli možnost vyslechnout celkem pětatřicet čtyřicetiminutových přednášek a moderovaných diskuzí. Některým přednášejícím časové okno bohatě stačilo, pro jiné to bylo zoufale málo. Divím se, že se v programu neobjevily žádné dvojnásobné přednášky (ve dvou následujících blocích) – některá témata by si to jistě zasloužila. Přednášející zřejmě (až na jednu či dvě výjimky) neodhadli své možnosti a o prodloužení si neřekli. Celý program i anotace jednotlivých vstupů lze najít na webu Odrazu a později snad přibudou i slidy z přednášek. Dále proto zmíním jen několik ze zajímavých programových událostí.

Polská delegacePolská delegace

Nevšední byla bezpochyby účast dvou Poláků, zejména pak Jakuba „Fingrina“ Tabisze, kteří představili podobu larpu ve své zemi a vedli dílnu věnovanou tvorbě larpu. Jejich metoda se sice málokomu jevila jako právě dechberoucí, ale rozhodně bylo zajímavé zjištění, že i z nesmyslné premisy se dá udělat larp.

Petr „Jezevec“ Pouchlý povyprávěl několik zážitků z letošního Knutepunktu, jakéhosi ideového předobrazu českého Odrazu. Štěpán „Arek“ Hruda měl zajímavou přednášku o řeči těla. Inteligentní posluchač si využití této teorie v larpové hráčské praxi jistě sesumíroval, ale přesto by se mi tento program zamlouval spíše jako dvouhodinová dílna. Petr „Afri“ Müller ukázal, jak že má organizátor pokazit larp tak, jako deset jiných před ním – aneb nejčastěji opakované chyby v herním designu, což se mimoděk ukázalo jako neobvyklá a docela trefná reflexe larpové scény.

Zlatým hřebem celého Odrazu byla pro mě, a domnívám se že pro mnohé, přednáška Tomáše „Hampiho“ Hampejse s názvem Sovy (ne)jsou, čím se zdají být: anebo k čemu (ne)potřebujeme larpovou teorii. Nelákavý název přesto naplnil školní třídu a pod Tomášovou taktovkou začali posluchači klouzat po povrchu larpové teorie a její užitečnosti. Ač by pro leckterého vysokoškoláka mohla být látka z úvodu přednášky známá a tak poněkud nezajímavá, Tomáš svůj přednes vyvedl s eskamotérskou precizností i výstupem. Myslím, že o lepší reklamě si „larpová teorie“ v Česku mohla nechat leda zdát. Související článek by měl být součástí sborníku a věřím, že bude stát za přečtení.

Martin „Pirosh“ Buchtík se v neděli postaral o sociologický exkurz do larpové společnosti. Právě odtud vzešla ona zmíněná paradigmata a pole. Přestože mi v porovnání s Hampejsovou přenáškou nepřišla tak bohatá, bylo rozhodně působivé sledovat, jak obecenstvo konzumuje sociologickou teorii a nevypadá při tom, že sedí na trní. Možná jsme byli svědky toho, jak Hampejs a Buchtík zasadili jedny z prvních větších tnutí do pomyslného strašáka larpové teorie.

Sborník

Typická přednáška na Odraze 2009Typická přednáška na Odraze 2009

I letos se pořadatelé rozhodli vydat sborník článků od přednášejících. Tištěný sborník si bylo možné objednat přímo na Odraze a bude také zveřejněn v elektronické podobě na webu. Sborník byl na konferenci k nahlédnutí ve zkušební podobě, sazba a údajně i rozsah některých článků prý doznají změn – netroufám si proto odhadovat podobu konečné verze. Pořadatelé poskytli široké rozpětí předpokládaného termínu vydání, ze kterého bych osobně sázel na cca tři týdny po konci konference. Články by měly odpovídat přednášeným tématům – i ve větší šíři, neboť řada přednášejících svůj materiál projít nestihla nebo byla nucena vybrat pro prezentaci jen některé části.

Odraz 20 10

Není to typografická chyba, příští Odraz bude Odraz dvacet deset a má vejít do českých larpových dějin. Jeho organizace se ujme Tempus Ludi, o.s. Nastíněná místa konání jako rekreační středisko na Orlíku nebo konferenční centrum v Litomyšli vypadala ve srovnání se středními školami předchozích dvou ročníků přinejmenším působivě. Tempus Ludi slibuje solidní a promyšlenou koncepci a na Odrazu 20 10 začíná pracovat už nyní. Uvažuje o rozšíření programu o celý páteční den, aby se všechno stihlo. Co je však nejzásadnější, je vyřčený cíl přitáhnout k Odrazu další organizátory českých larpů, kteří o konferenci a výměnu zkušeností v této podobě z nějakého důvodu doposud nejevili zájem, přestože jejich tvorba je přinejmenším pozoruhodná.

Vzhůru

Také letošní Odraz byl jen takové plivnutí do rybníka larpových zkušeností, názorů a teorie. Než bude možné vytvářet specifické linie a spojovat je napříč ročníky, výzkumy a akcemi, bude muset být ještě hodně probráno a napsáno. I když snad tento Odraz nehodnotím tak bombasticky, jaká jsem měl od něj očekávání, ukazuje, že si své účastníky najde a že o takovéhle konference zájem je. Putovní koncepce zjevně funguje a příští ročník bude určitě 20 10. Pevně věřím, že to, co bylo na Odraze 2009 možno vidět, spoustu lidí motivuje pro další tvorbu nebo alespoň zamyšlení. Chceme nové hry, chceme nové články a eseje – a lepší impuls, než takový Odraz, si těžko dovedu představit.

2 komentářů k příspěvku “Odpich pro larp 2009”

 1. I když zrovna já bych se měl vavřínově vznášet na nebesích, čtu v tom trochu kousavou kritiku jenom já, nebo tam je ? Je věcná, ale trochu mne mrazí ten tón. :))) Když už ze mně Lorgan dělá celebritu, neodpustím si pár (desítek) slov.

  Odraz je především příležitost. Přes jakékoliv ambice otců zakladatelů i adoptivních rodičů nějáký čas ještě bude Odraz počinem lidí tvořícch „napříč„ běžným životem (prostě amatérů především v tom dobrém a původním smyslu slova) – je to záležitost, která je ve světě jaksi navíc… Stojí nemálo lidí nemálo úsilí, které by nemělo zapadnout, ale mělo by být hrdině (byť klidně kriticky) velebeno!

  Reportáž z odrazu měl psát někdo jiný, než org prvního ročníku, Odraz je pořád podvojná věc – specifická forma setkání o larpech, konkrétní událost v čase a prostoru. Pro autora této recenze je až příliš mnoho věcí samozřejmých!

  Nechci přímo soupeřit s myšlenkami lorganovi reportáže, naopak, chci doplnit a to spíše pocitově, než věcně. Jak říká Jára Cimrman, chválit je třeba:

  1) Obdivný dík matkám a otcům zakladatelům, Odraz je životaschopné dítě, které je na poli „české larpové scény„ ojedinělou záležitostí, zejméná svými seriózními ambicemi a důrazem na náročnost formy (která je třeba!) „sociálního rozhovoru o larpech„! Setkání se s odrazem pro mne byl tak trochu blesk z čistého nebe, do této doby jsem vlastně netušil, že vážný, ale smysluplný svět „larpové teorie„ existuje jinak než ve střípcích myšlení jednotlivců…

  2) Vřelý dík letošním pořadetelům za to, že zvedli cizí pochodeň, nepopálili si ruce natolik, aby jí upustili a notně přiložili dřívím vlastního volného času a usilí a odraz i přes nepřízeň několika okolností spáchali. Má osobní účast je hodně výsledkem jejich vůle a vstřícnosti. Jako příležitost pro tématické setkání lidí napříč „standardními kruhy známých„ pro mne splnil Odraz svou funkci na výbornou!

  3) A díky všem kdo považovali můj přispěvek o sovách za povedený.Na jeho kvalitě se velkou měrou nepřímo podíleli oba předešlí díkopříjemci. Lapová teorie je rozhovor. Lidé mluví a lidé se poslouchají, reagují na sebe. Bez pocitu, že laťka formy je vysoko, bych se nejspíš o takovou
  formu nesnažil. Bez toho, že by mne letošní pořadatelé požádali a že je osobně znám, bych nejspíš vůbec nic nenapsal. Měl jsem ideální tvůrčí podmínky – na jedné straně ideál („Četli jste někdy články z Knutenpunktů?„), na druhé straně vstřícné „normální„ vazby(„Není čeho se děsit…„).

  Souhlasím s Lorganem, že odraz je z „hlediska globálního aspektu„ opravdu plivnutí. Stojí zatím skoro výhradně na komunitě lidí, kteří se už předem znají… jen ne úplně všichni mezi sebou. Tedy jen houšť a větší kapky!

  A ještě když už jsem ta „chodící reklama přívětivé tváře larpové teorie„, dovolím si krátkou moudrost otce Fura : Úspěch Odrazu na širším poli bude záviset ne nutně na profesionální kvalitě jeho organizace a příspěvků, jako na schopnosti přeložit ideu „myšlení o larpu„ do normálního jazyka, na schopnosti těch, kdo budou mluvit ve jménu larpové teorie, volit svoje slova a činy tak, aby opravdu tvořily mosty a ne bariéry – to znamená ve skutečnosti především na „sociálním obrazu odrazu„ a než na jeho „profesionálních„ atributech (na které by se ale určitě nemělo rezignovat).

  Spíš než racionálně vybraného preofesionálního projevu, je třeba zvláštního spontánního lidského herectví (roleplayingu?), řekl bych až (vážného) klaunství… Není důvod nebrat Odraz jako larp svého druhu!

  PS: Kdo neviděl, doporučuju výborné propagační odraz video http://www.youtube.com/watch?v=OTmybQTVhr0 .

 2. Od Ismael,

  Na Hampiho popud přeci jen ještě přidám svůj komentář – další pohled někoho, kdo stál u zrodu (prvního) Odrazu. I přes spoustu výtek, které jsme coby organizátoři předchozího ročníku měli vůči těm následujícím, i těch, co mířily opačným směrem (které jsme si i přes společnou snahu myslím nevyříkali dostatečně), musím říct, že jsem vděčný. Vděčný za to, že naše „dílo“, „dítě“, „ideje“, či jakkoli jinak to nazveme, žije dál.

  Je poměrně hřejivý pocit být „otcem zakladatelem“ něčeho, co nezadusila historie hned zkraje. Stejně, jako bylo složité najít pro svého potomka místo a jeho příznivce (účastníky Odrazu), což byl úkol nás prvních organizátorů, bylo obtížné takové cizí dítě adoptovat – plnit cizí očekávání a zároveň mu přinést do vínku něco nového, vlastního, což byl úkol druhých organizátorů. Nebyla to jejich povinnost, mohli Odraz odložit do baby boxu a nikomu by se nemuseli zodpovídat.

  Věřím, že čím více bude mít Odraz rodičů, tím bude zkušenější, světovější a chytřejší. Ostatně také proto jsme ho tehdy udělali putovní. S takovým předáváním z náruče do náruče ovšem souvisí očekávání, kritika, a třeba i výčitky plynoucí ze starosti o toho malého chudáčka, který se sám o sebe postarat nedokáže. Takové pnutí je asi potřeba (vlastně toužebně) očekávat, protože jak praví přísloví: „Silný strom může vyrůst jen v silném větru.“

  Ať už byl Lorganův článek jakkoli výstižný, budeme rádi, pokud se k průběhu, náplni nebo formě vyjádří i další účastníci. (Když už se nenašel jiný autor článku než bývalý organizátor, u komentáře to snad bude jednodušší). Larpy.cz další názor jedině uvítají a věřím, že stejně tak ho uvítají i budoucí organizátoři, kteří stojí o názor budoucích účastníků. (Na druhou stranu chápu, že po vyčerpávajícím a oslavném Hampiho komentáři bude těžké něco dodat.) ;)

Zanechte komentář

Oddíly kategorie ‘Reportáže’

Nejčastější štítky

Archivy