Přihlásit se | Registrace

Uvnitř soukolí Larpy.cz

Kolečka

Jak vlastně portál Larpy.cz funguje? Kdo píše články a kdo je uveřejňuje? Kdo ho stvořil, kdo mu určil podobu, kdo ho udržuje? Tento článek odpoví na otázky, na které měl možná odpovědět už dávno.

Redakční proces se po roce činnosti ustálil v natolik fungující podobě, aby se mohl odhalit svým čtenářům bez většího uzardění.

Bylo nebylo

Původní nápad přišel od Petra „Jezevce„ Pouchlého. Ten kolem sebe vytvořil skupinu lidí (základ pozdější redakce), která si podobu a uplatnění budoucího portálu nejprve dlouze ujasňovala. Možností, jak „e-zine„ udělat, samozřejmě nebylo málo. Bylo ale potřeba vybrat tu skutečně účelnou a především proveditelnou variantu, na které se navíc všichni strůjci bezvýhradně shodnou. S drobnými výhradami, možná spíše prostorem ke zlepšení, je současný stav portálu takový, jaký si jeho autoři na začátku představovali. Popis a vysvětlující články můžete najít pod odkazem O portálu.

Redakce se postupně rozrostla o další členy, jejichž jména a role v redakci jsou vyjmenované níže. Celý redakční postup je nastaven jako otevřený pro další zájemce – nadšence, kteří se bez nároku na zjevnou odměnu chtějí podílet na podobě portálu. Ostatně myšlenka tohoto webu spočívá v tom, že píšící autoři budou vycházet z řad čtenářů. Nejen proto, že stávající redaktoři by sami takové množství článků napsat nedokázali, ale obsah by nutně byl názorově i rozhledem poměrně omezený. Přestože redaktoři sami občas něco napíší, není jejich úkolem prezentovat své názory, ale pomoci dalším autorům dovést článek do co nejlepšího stavu a publikovat.

Jak se maže, tak se jede

Podobně jako jiné redakční systémy nabízí WordPress, na kterém portál Larpy.cz běží, pohodlnou práci s textem, jednoduchý publikační postup a volitelnou strukturu uživatelských práv. Nemůže se tedy stát, aby autor omylem smazal článek jiného autora nebo způsobil jinou, těžko vratnou pohromu. K dispozici má přehledně jen to, k čemu je jemu přidělená role oprávněná.

Schéma redakčního postupu

Autor přichází s nápadem na článek sám, případně je osloven někým z redakce (pokud se redaktor dozví o nějaké zajímavé události a na dotyčného má kontakt). Po registraci (která poskytuje i obyčejným čtenářům své výhody) se dostane do redakčním systému, kde se dozví, co dělat. V tomto okamžiku je pouhý uživatel (subscriber) a jediné, co mu jeho práva dovolí, je editovat své údaje nebo začít psát článek. K rozepsanému konceptu se může kdykoli vrátit a teprve když je s ním spokojen, označí ho jako připravený pro redakci.

Dříve nebo později se takovému článku začne věnovat některý z redaktorů/editorů. Jeho úkolem je rozhodnout, zda je článek srozumitelný a je možné se jím nadále zabývat. Pokud by článek vyžadoval přepracování nebo vážnější autorské zásahy, redaktor se spojí s autorem (nejčastěji mailem, protože jiný kontakt v redakčním systému uložený není) a probere s ním možné úpravy. Po případných změnách ze strany autora se editor může pustit do práce.

Editor odladí text, aby byl plynulý, pohodlně srozumitelný, nezabíhal do zbytečností, neopakoval se – zkrátka brousí hrany zatím neopracovaného diamantu. Je logické, že některé články vyžadují i hrubší otesání, zatímco jiné stačí vyleštit. Po razantnějších zákrocích je článek autorovi vždy předložen k autorizaci provedených změn. Po jeho souhlasu už stačí, aby jazykový korektor zkontroloval gramatické prohřešky a případné překlepy a článek je připraven k expedici. Autorovi je přidělena role přispěvatele (contributor), čímž získá další redakční oprávnění, hlavně ale bude moci být pod článkem uveden jako jeho autor.

Pokud článků na úterní vydání čeká více, je úkolem šéfredaktora rozhodnout, který dostane přednost nebo zda mohou vyjít zaráz. Zohledňuje jejich aktuálnost i obsah naposledy vydaných článků, aby se nesešlo několik podobných témat hned po sobě. To se někdy daří lépe, někdy hůře; největším nepřítelem je „autorské sucho„, kdy se nějaký článek objeví na poslední chvíli (pokud vůbec) – není mu dopřána dostatečná editorská péče, nebo se termín vydání posouvá.

Je patrné, že přispět článkem není žádná velká věda a redakce uvítá každého, kdo může nabídnout něco ze svého pera. První pokus může být trochu složitější, ale určitě ne bolestný natolik, aby autory od dalšího psaní odradil.

Redakce

Jádro

Úzký kruh redakce určuje podobu portálu. Schází se na poradách zhruba dvakrát do roka, navrhuje a vyjasňuje si změny a jeho další směřování.

 • Petr „Jezevec„ Pouchlý – šéfredaktor, administrátor: Určuje termíny vydání, má v redakci poslední slovo, hledá a oslovuje potenciální autory, je také administrátorem redakčního systému
 • Lukáš „Ismael„ Veselý – redaktor, editor, korektor: Udržuje úroveň portálu především po jazykové stránce, upravuje články dalších autorů a pomáhá šéfredaktorovi s udržením redakční práce
 • Pavel „Lischai„ Gotthard – redaktor, editor: Upravuje články dalších autorů a udržuje stylistickou úroveň portálu
 • Pavel „Lorgan„ Hamřík – administrátor, grafik: Je hlavním administrátorem redakčního systému a stará se o celkovou technickou funkčnost; vytvořil grafickou podobu portálu a udržuje jeho výtvarnou úroveň
 • Tomáš „Permon„ Kopeček – technik, redaktor: Zajišťuje neobvyklá technická řešení redakčního systému, redakčně se věnuje hlavně oblasti teorie a zahraniční scény
 • Petr „Zappo„ Špiřík – redaktor: Hledá a oslovuje potenciální autory, usměrňuje zbytek redakce a pomáhá portálu udržet lidskou tvář :)

Externí a příležitostní

Širší okruh redakce, který se nepodílí na podobě portálu přímo, ale vypomáhá s některými úkoly.

 • Tomáš „Dogfood„ Kozlík – redaktor, korektor: Hledá a oslovuje potenciální autory na Slovensku, upravuje články ve slovenštině
 • Jindřich „Kouzelník„ Kačer – editor, korektor: Pokud je potřeba, ujme se úpravy článků dalších autorů; podílel se na podobě redakčního uspořádání
 • Radka „Degu„ Zounková – korektorka: Pokud je potřeba, ujme se jazykové korekce
 • Lucie „Beannshie„ Vaškeová – korektorka: Pokud je potřeba, ujme se jazykové korekce
 • Jana „Lorelei„ Jevická – korektorka: Pokud je potřeba, ujme se jazykové korekce
 • Veronika „Lothmíril„ Frankovská – korektorka: Pokud je potřeba, ujme se jazykové korekce článků ve slovenštině

Vysvětlení, jak Larpy.cz fungují...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy