Přihlásit se | Registrace

Larpvíkend 4: Vězeň, porotce a svůdná herečka

Star

V pořadí čtvrtý Larpvíkend je za námi. Účastnilo se ho 77 hráčů, kteří ztvárnili celkem přes 150 rolí. Nejmladšímu účastníkovi bylo 16, nejstaršímu 44 let. Průměrný věk účastníků byl 25 let, přičemž tohoto a vyššího věku dosáhla asi polovina zúčastněných. Místem konání Larpvíkendu bylo opět centrum volného času 8D na Kraví Hoře. Oproti třetímu ročníku došlo k drobnému vylepšení stávajících herních prostor a podařilo se získat přilehlý divadelní sál divadelního sdružení Augusto. Prostory, ve kterých se celý Larpvíkend 4 odehrával, tak byly oproti předchozímu ročníku výrazně větší.

Fotka ze StarJednoduše Star

Na každém Larpvíkendu prezentuje Court of Moravia několik vlastních her a v rámci podpory ostatních larpových organizací i několik her hostovaných. I tentokrát ctil Larpvíkend nastavenou tradici a jeden ze tří nových larpů pocházel z dílny jiné organizátorské skupiny. Jednalo o skupinu mladých larpových tvůrců z DDM Praha 8, kteří pod vedením Reinity a Ambeřana připravili komorní larp Bunkr. Tématem larpu z prostředí blízké budoucnosti bylo řešení vztahů v uzavřené skupině vězňů a civilistů během krizové situace v uzavřeném ochranném krytu. I přes relativně nízký věk tvůrců se jednalo o kvalitně připravený komorní larp postavený na tradičních základech tohoto formátu. Tato hra zkrátka ukázala, že i pro mladší hráče mohou být dramatické hry zajímavou formou aktivního odpočinku. Larpový kroužek vedený Reinitou s Ambeřanem se tak prezentoval v dobrém světle. Tvůrci larpů z Court of Moravia připravili kromě repríz Klubu sebevrahů a Sestupu dva nové komorní larpy Star a Versus Bůh. Ty, každý po svém, zkusily implementovat nové, v Česku zatím neprezentované herní mechaniky.

Ve Star představili upravený systém Ars Amandi používaný ve skandinávských larpech. Tato herní mechanika spočívá ve znázorňování intimního kontaktu (doteků, polibku, sexu) pomocí doteků na různých částech paže vašeho spoluhráče. V původní Ars Amandi jsou povolené dotyky od konečků prstů až po krk, což vzhledem k určité přirozenější uzavřenosti Čechů oproti skandinávcům tvůrci omezili pouze na dotyk po rameno. Pro jasnější odlišení erotických a běžných dotyků měli hráči simulující intimní aktivity nasazenou na ruce plesovou rukavičku. I přes počáteční ostych v předherní krátké dílně systém nakonec fungoval velice dobře a z reakcí hráčů lze soudit, že jim „sex v rukavičkách„ vyhovoval.

Komorní larp Versus Bůh, který zpracovával téma soudního procesu se samotným Bohem, naopak přišel s novým systémem pro tvorbu postavy. Hráči si tvořili své postavy z jednotlivých částí jejich života a osobnosti, které pak sami spojovali do celků a vytvářeli tak komplexní charakter. Tento způsob modulární tvorby umožňoval vytořit na každou hru jedinečné postavy. Systém se ukázal být funkční a většina hráčů si jej pochvalovala.

Larpvíkend 4 byl výjimečný také počtem nových hráčů, kteří nebyli nijak spojeni s komunitou larperů. Přišli lektoři akcí zážitkové pedagogiky, lidé z organizací pracujících s dětmi i zcela běžní pracující. Vzhledem k jednomu z hlavních cílů organizace, kterým je propagace larpu veřejnosti, lze tento zájem považovat za úspěch. Přítomnost původně nezainteresovaných nových lidí na Larpvíkendu ukazuje, že se celý fenomén začíná otevírat. Larpvíkend samozřejmě poskytnul zázemí pro setkání starých hráčů, běžný kamarádský potlach a oslavu Morgaininých narozenin, která se neplánovaně stala součástí pátečního večera.

Fotka z Versus BohaPorota soudící Boha

Larpvíkend se od svého prvního ročníku nesporně posunul vpřed. Z původního centra volného času Labyrint v Brně – Bohunicích, zaměřeného především na mládež a klasické kroužky, se Larpvíkend dostal do centra volného času 8D na Kraví Hoře, které s organizací již nyní úzce spolupracuje na několika jiných projektech. Repertoár komorních larpů se rozrůstá každým dalším ročníkem o několik larpů a Larpvíkendy inspirují jiné organizační skupiny k tvůrčí činnosti na vlastních hrách. Drobnou dotaci tentokrát poskytl i Magistrát města Brna. Díky dotaci jsme si mohli dovolit lepší herní rekvizity a větší komfort, co se prostoru týká. Tato, byť dílčí, dotace od města je první známkou toho, že vize, se kterými Court of Moravia vstupovala na pole občanských sdružení, byly reálné. Je vysoká pravděpodobnost, že podpora na příští akci bude mnohem větší. Peníze z grantů umožní sdružení vytvářet mnohem kvalitnější hry v atraktivnějších prostředích a za pomoci realističtějších rekvizit; a to vše zároveň při zachování stávající ceny pro hráče.

A obzory, ke kterým se dá směřovat? Na začátku podzimu bude na hráče čekat jubilejní pátý Larpvíkend, který se bude ubírat zcela novým směrem. Nebudu však zbytečně brzo prozrazovat víc. Snahou Court of Moravia, o.s. však nadále zůstává především rozvoj larpu, jeho propagace veřejnosti a tvorba nových, věříme, že stále kvalitnějších a zábavnějších her.

Pokud jste si naopak čtvrtý ročník této akce nechali ujít, pak se můžete na podzimním Larpvíkendu 5 přesvědčit, jestli mohou mít komorní larpy i pro vás své kouzlo. Já i zbytek organizace Court of Moravia se na vás budeme těšit.

Stránky akce: http://www.courtofmoravia.com/uskutecnene/larpvikend-4/

Zanechte komentář

Oddíly kategorie ‘Reportáže’

Nejčastější štítky

Archivy