Přihlásit se | Registrace

Píšeme dějiny, kolego (3)

Hodinky

Jsem rád, že jsme v hlasování u předchozího příspěvku tohoto seriálu převážnou většinou (zda to odpovídá i skutečné většině larperů, težko soudit) vyloučili spíše zavádějící a matoucí označení politický larp pro hry, které tím chtějí dát najevo, že jednou z jejich vlastností je politikaření. Méně už jsme se shodli na tom, jaké vlastně označení se pro takovou hru hodí lépe.

Jazykový ústav AV ČR k druhé hlasovací možnosti uvádí:

Mezi slovy intrikán a intrikář, intrikánský a intrikářský, intrikánství a intrikářství nevidíme žádný významový rozdíl. Volba mezi přídavným jménem intrikánský a intrikářský je jen volbou mezi (poněkud) častější a (poněkud) méně častou variantou.

Což nám příliš nepomohlo, protože většina čtenářů by raději používala pojem ještě jiný. Jak bylo v diskuzi pod článkem podotknuto, úroda larpů, které by takto potřebovaly rozlišovat, v Česku zatím nebyla veliká. Věřím tedy, že vhodné označení se ustálí s případně vzniklou potřebou. Přece jen mezi slovy diplomatický, intrikánský nebo zvukomalebným českým pletichářský cítím jisté nuance, pro různé larpy různě vhodné.

Ale k dalšímu tématu…

L.A.R.P.

Už jste je viděli mnohokrát: LARPy, LARPový, LARPer a podobné shluky velkých a malých písmen, které jako by se vzpouzely usadit do čistých (a čitelných) linek okolního textu. Jak vlastně psát tohle slovo? Pokud je to tedy vůbec slovo…

Před loňským ročníkem Odrazu (2009) jsem upozorňoval na nejednotnost jak na webu, tak v připravovaném sborníku – někde se psaly larpy malými a na jiném místě LARPy velkými písmeny. Stejně však trpí webové stránky letos chystané konference. Nevyhraněnost způsobu psaní je totiž ta nejhorší varianta, jak se k věci postavit (resp. nepostavit).

Je pochopitelné, že tuto otázku řešilo již několik médií. Komunitní portál LARP.cz (samotným názvem a logem ovšem také nejednotný) doporučuje psát a skloňovat larp malými písmeny, neboť jde o ustálené zkratové slovo jako v případě radaru či laseru. Stejnému autorovi je v diskuzi na české Wikipedii (na konci) oponováno, že jde o zkratku, jinými slovy o nekodifikované slovo, a je tedy záhodno psát jej velkými písmeny.

Je ale zajímavé, že tuto záležitost řeší přispěvatelé i na anglické Wikipedii, tentokrát hned na začátku diskuze. Dle uvedených argumentů se zdá, že v Evropě (v tomto ohledu se rozlišuje i americká od britské angličtiny) vítězí psaní malými písmeny – jako modernější verze a také proto, že se v textu či řeči více používá jako obvyklé slovo a tvoří se z něj deriváty (larper a larping), a dle mého názoru i proto, že Evropa je zkrátka ve svých jazycích zvyklá na bohatší morfologii neboli tvarosloví (kdo by přece ohýbal zkratky).

O zkratkových slovech obecně se vyjadřuje i Ústav pro jazyk český, který doporučuje psát taková slova v oficiálních textech v prvním pádě velkými písmeny. Protože však (narozdíl např. od ČEZu, Českých energetických závodů) v názvu „live action role-playing“ není v češtině důvod psát jakékoli písmeno velké, není ani důvod snažit se psát zkratkové slovo z něj odvozené velkými písmeny všemi ani s pouze počátečním. Podobných akronymů (nehláskovaných, běžně skloňovaných zkratkových slov) je v češtině už dávno spousta a člověk, který larp ve své řeči mluvené i psané běžně používá, by jej neměl zbytečně zvýrazňovat velkými písmeny.

Nezanedbatelným argumentem je totiž také estetická stránka věci. Stejně jako je možné psát číslovky číslicí i slovy, v běžném textu se používají slova zkrátka proto, že číslice v něm nevypadají dobře. Za stránku, ze které na každém druhém řádku trčí čtyři neustále stejná velká písmena, navíc často s krouceným ocáskem malých písmen, nikoho žádný typograf nebo češtinář nepochválí. A jazykový editor, který se snaží, aby text nebyl při čtení překážkou, se k nim připojí.

Na závěr tedy shrnující doporučení: Pišme všechny tvary především malým. Pokud přece jen chceme zdůraznit, že jde o zkratku, pak jen v prvním pádě. V jiných pádech si pomožme „hrou“ (např. „ve hře LARP“). Rozhodně se vyhýbejme velkým písmenům u derivátů, aby nevznikaly ošklivosti jako LARPík, zaLARPovat nebo LARPerka. A co říct na námitku, že přece málokdo zná slovo larp a měl by proto z jeho psané podoby poznat, že jde o zkratku? Stejně málokdo zná maser ([mejzr], neplést s masérem), a kdo zná, taky je velkými písmeny už dávno nepíše.

Jak psát "larp"?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

7 komentářů k příspěvku “Píšeme dějiny, kolego (3)”

 1. Já jako autor předchozího článku musím souhlasit :)
  Co se týče nejednotnosti názvu na LARP.cz: Důvod, proč je název psán velkými písmeny je prostý – chceme tak na první pohled odlišit LARP.cz a larpy.cz (aby nedošlo k desinformaci či mýlce). Podobně, jako je striktně odlišováno B5A a BPA. Ovšem souhlasím s tím, že logo se tomuto postoji vymyká :)

 2. Od Šotkis,

  A co krome masera je maser? :-D Ja za sebe chci LARPovat, protoze se mi to libi ;-)

 3. Od Gabriel,

  já si spíš myslím, že Ismael nemá po nocích co dělat :( spíš bych uvítal, kdyby místo teorie něco organizoval.

 4. Od Fjertil,

  Sice v anketě nechápu význam prvního bodu (asi jako zbylí hlasující, ne tam nehlasoval nikdo), jinak jsem v zásadě umlácen argumenty a krom nadpisů a zvýraznění zkratky bych to dal na ty malá.
  A tak se ze zkratky stalo normální slovo. Čeština žije.

 5. Za Fjertila +1, stejný názor.
  Gabriel: Až bude Ismael organizovat, kdo bude po nocích teoretizovat? Ať každý dělá, co ho baví .-)

 6. Od Ismael,

  „Psaní by se mělo sjednotit.„ > „Pišme jakkoli, ale jednotně.„
  Snad srozumitelnější.

 7. Něco málo si o tom myslí i Oxford dictionary – http://www.oed.com/view/Entry/329843

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy