Přihlásit se | Registrace

Poprvé na Veletrhu larpu

Veletrh larpu

Veletrh larpu, prezentační akce pořádaná občanským sdružením Moravian Larp ve spolupráci s Aeria Gloris klub Ymca Brno, je již minulostí. Pojďme se poohlédnout za jejím průběhem.

V prostorách brněnského Moravského náměstí v průběhu pátečního dopoledne vyrostly stany a stánky jednotlivých skupin, které poutavou formou prezentovaly svou činnost a informovaly o připravovaných akcích. Na diváky čekaly nejen informační letáky, výstava fotografií, kostýmů, rekvizit, zbraní ale hlavně lidé připravení odpovídat na nejrůznější dotazy. Lákadlem se stal nejen doprovodný program, který tvořilo vystoupení orientálních tanců v podání skupiny Ghadir-al-Asrar a tanečnic Amal, LillienAini, ale také například videoprojekce zachycující ukázky larpů a bitev. Celý večer byl zakončen Fireshow v podání skupiny Thalia Vera.

Veletrh larpuNávštěvníci veletrhu

Sobotní průběh veletrhu byl podobný, přibylo však několik prezentačních stanů a program byl bohatší. S obrovským diváckým ohlasem proběhla přehlídka kostýmu mapující módu několika minulých století, v režii půjčovny Starý svět. Odpoledne opět doplňovaly orientální tance, krom nich byly ale také k vidění i tance historické, v podání historizujícího sdružení žakérského Poustevník. Velkou atrakcí byla také střelba z trebuchetu, repliky středověkého dobývacího stroje, kterou vždy doprovázelo jásání davu. Závěrem programu byl koncert skupiny historické hudby, Žakérů.

Co říci závěrem? Svůj cíl osvětlit veřejnosti pojem larp, umožnit skupinám prezentovat své akce a nalákat tak jak stávající, tak nové zájemce o tuto formu zábavy, veletrh dozajista splnil. Návštěvnost byla poměrně vysoká a i akce neznalí lidé, kteří jen procházeli kolem, se většinou zastavili, aby si poslechli základní informace. Ze strany veřejnosti se objevil zájem jak od mladých lidí toužících si larp zkusit, tak ze strany táborových vedoucích a organizátorů volnočasových aktivit pro mládež. Je těžko soudit, nakolik se tento trend projeví a co přinese. To budeme moci posoudit až v budoucnu.

Veletrh larpuUkázka střelby trebuchetu

Prozatím se Moravian Larp rozhodně nebrání pořádání dalšího ročníku veletrhu. Základem je však získání bohatší sponzorské základny, která umožní např. širší doprovodný program, který na jednu stranu se samotnou prezentací larpu nemá nic společného, ale přesto tvoří zábavnou kulisu lákající lidi a dává akci určitou živost a pestrost. Dále je třeba bohatší reklamní kampaň. Ale i letos bylo možné se o veletrhu dozvědět pomocí rádia, novin, internetu a plakátů v MHD a na školách. Plánuje se také vytvoření déletrvající výstavy a případné celkové propojení s 15. výročím brněnského larpu, v rámci kterého by se měla na jaře 2010 uskutečnit rozsáhlá série přednášek a veřejných larpů. Zatím je ale tento cyklus akcí v plánování.

Prozatím je hlavní, že se pilotní ročník veletrhu vydařil a ač je jistě do budoucna na čem zapracovat, setkal se, jak doufáme, s dostatečně kladným ohlasem ze strany návštěvníků i prezentujících. Tak třeba zase za rok.

Zanechte komentář

Oddíly kategorie ‘Reportáže’

Nejčastější štítky

Archivy