Přihlásit se | Registrace

Stezky krve: Hranice lidství

Banner na Stezky krve

Ve dnech 28. – 30. 3. 2008 se uskuteční druhá kapitola čtyřdílného cyklu Stezek krve, motivovaného hrou Vampire the Masquerade. Jedná se o městský M6 larp z alternativní současnosti, který se zaměřuje na postavení jednotlivce v camarillském městě. Hra je založena na hraní individuální role a na sociální interakci mezi jednotlivými postavami. Důležitým prvkem je vnitřní prožitek postavy, její konflikt s vlastní bestií a řešení otázek ztrácejícího se lidství.

Hranice lidství úzce navazuje na předchozí kapitolu nazvanou Melodie noci. Do hry se však mohou zapojit i hráči, kteří se zářijové kapitoly neúčastnili. Kapacitou čítající zhruba 45 postav se Stezky krve řadí ke středně velkým larpům. Larp bude probíhat v Brně během obou nocí herního víkendu. Hranice lidství bude zaštítěna občanským sdružením Tempus ludi.

Bližší informace se můžete dočíst na stránkách Stezek krve.

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy