Přihlásit se | Registrace

Příspěvky se štítkem ‘manifest’

Turku Manifesto (2. časť)

V predhádzajúcej časti prekladu Turkského Manifestu bola predstavená definícia rolových hier. V tomto pokračovaní sa hlbšie preberie pohľad Turkskej školy na rolové hry ako nové umelecké médium.
Celý článek »

Turku Manifesto (1. časť)

Turkský Manifest od Mike Pohjolu je jedným zo škandinávskych manifestov, ktoré sa snažia podať súbor teoretických znalostí o rôznych aspektoch larpu a rolových hier. Turku Manifesto prináša v našom prostredí relatívne nové myšlienky. Bráni najmä postavenie Game Mastra v hre, pozerá sa na rolové hry ako na umenie a stavia sa proti dramatickým a gamistickým prístupom. Vo svete spôsobil rozruch nielen svojím obsahom, ale hlavne svojou formou. Povýšenecký tón Mike Pohjolu veľa ľudí rozhneval a Turkská škola tak získala mnohých odporcov. Napriek tomu sa ukazuje, že mal zmysel. Na jeho podnet vznikli minimálne dva ďalšie manifesty ponúkajúce pohľad z druhej strany: Meilahti school obhajujúca dramatizmus a Role-Players Bill of Rights za gamizmus. Navyše pod povýšeneckým tónom sa skrývajú skutočne cenné podnety a myšlienky o larpe a stolových rolových hrách.

Nasleduje prvá časť prekladu 3. edície Turkského manifestu, uverejnenej v roku 2003 v zborníku As Larp Grows Up. V nej Pohjola ponúkne definíciu larpu a rolových hier a rozdelí rôzne prístupy k hrám.
Celý článek »

Manifest M6

M6 je souborem názorů a myšlenek organizátorů larpů spojených pod jeden manifest na Moorconu v září 2006 v Brně.

M6 je reakcí na poněkud nepřehlednou situaci v ČR, kde je v současnosti zkratka LARP používána pro široké spektrum her, které se však liší náplní, cíli, materiálním vybavením i provedením.

M6 neříká, co je larp. Vymezuje larpy postavené na společných ideálech her zaměřených především na hraní role a stavbu příběhu.

Bližší informace můžete nalézt na stránkách manifestu.

Nejčastější štítky

Archivy