Přihlásit se | Registrace

Balíček materiálů pro prevenci obtěžování na larpech

V posledních měsících se v české larpové komunitě objevilo téma sexuálního obtěžování na larpech. Vznikla ženská FB skupina Larperky sobě a debata kolem ní i kolem otázky obtěžování v larpové komunitě byla mnohdy celkem bouřlivá a kontroverzní. Ukázalo se také, že otázka obtěžování na larpech je do velké míry obklopená nejasnostmi a otazníky a pro řadu účastníků i organizátorů je obtížné se s ní jakkoliv vyrovnávat.

Skupina Larperky sobě, spolu s dalšími veřejnějšími aktivitami, jako byla kampaň #promluvilyjsme Deníku N, minimálně do části české larpové komunity přinesla informaci, že k sexuálnímu obtěžování na larpech dochází a jde o problém. Ač ve skupině samotné proběhlo několik diskusí o možnostech řešení, ta vzhledem k privátní povaze skupiny nebyla veřejná, nemluvě o tom, že diskuse na Facebooku nepředstavují ten nejpřehlednější způsob sdílení informací. O tématu také existuje řada zahraničních článků a materiálů, jenže ty jsou obvykle v angličtině a zaměřují se na výrazně jinou larpovou kulturu, takže často řeší otázky, které pro nás nejsou relevantní.
Právě proto jsem se rozhodla vytvořit tento balíček materiálů. Jde o přehled toho, jak může vypadat sexuální obtěžování v larpové komunitě, jak ho řešit a jak mu předcházet.

Co obsahuje?

Balíček je relativně objemný (jde o 29 stran v PDF či něco přes 8 000 slov), ale cílem je, aby ho bylo v případě zájmu možné používat jako relativně oddělené kapitoly. V úvodní části se základně říká, co to je sexuální obtěžování, jak může vypadat, co způsobuje a jak se ho vyvarovat. Druhý oddíl shrnuje, co lze dělat, když se člověk s obtěžováním v kontextu larpů setká v různých rolích (jako oběť, kolemjdoucí, organizátor i obviněný). Třetí, krátký oddíl pak poskytuje jednoduchý checklist pro organizátory – seznam věcí, které lze při organizování akce zvážit a předejít tak problémům. Čtvrtá část balíčku je čistě praktická: obsahuje návrhy bezpečnostních mechanik a workshopů, v nichž si účastníci mohou procvičit nastavování svých hranic, a návrh základních pravidel proti obtěžování, která si mohou organizátoři upravit pro svou akci.

Jak vznikl?

Základem pro něj je balíček vytvořený finskými larperkami a autorkami larpů, který je dost rozšířený a oblíbený i v mezinárodní larpové komunitě. Ten jsem se svolením autorky Niiny Niskanen přeložila, poměrně výrazně upravila pro české prostředí a doplnila jak na základě poznatků z dosavadních debat na téma v české larpové komunitě, tak na základě faktických připomínek mých sedmi skvělých betačtenářek a betačtenářů.
Původní balíček obsahoval také ilustrativní příběhy o obtěžování od reálných finských larperů. Ty jsem nahradila reálnými, anonymizovanými zážitky českých larperek, které mi dotyčné laskavě poskytly ke zveřejnění.

Kdo na něm pracoval?

Hlavní autorka je překladatelka a organizátorka larpů. Mezi editory bylo několik výrazných českých organizátorů a organizátorek, právnička, pedagogičtí odborníci a další. Zároveň šlo o osoby, kteří mají s obtěžováním velmi různorodé zkušenosti, a balíček nijak nemá svědčit o jejich bezúhonnosti. Z debat ve skupině Larperky sobě vzešla řada užitečných podnětů a některé její členky také laskavě poskytly své anonymizované skutečné zážitky. Samotný materiál však skupinu ani její admin tým nijak nezastupuje.

Co je cílem?

Cílem je označit konkrétní problémy týkající se obtěžování, které v komunitě mohou existovat, a nabídnout soubor jednotlivých nástrojů, jak je řešit a jak jim předcházet. Chci poskytnout obecné zásady, které české komunitě mohou pomoci řešit sexuální obtěžování a obecně vytvořit atmosféru, kdy jsou k sobě lidé ohleduplnější a respektují své hranice.

Zároveň chci především organizátorům – dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase tvoří zábavu pro hráče a už tak mají spoustu práce – nabídnout jasné nástroje i otázky ke zvážení, z nichž si mohou snadno vybrat, převzít je a upravit si je dle svých potřeb. Věřím, že jako organizátoři máme možnost i odpovědnost problémům předcházet a ty, které na našich hrách přesto vzniknou, řešit, ale že v takto složité oblasti bude užitečné moci nahlédnout do komplexnější metodiky. Balíček se zároveň sice zaměřuje konkrétně na sexuální obtěžování, ale řada principů či nástrojů v něm navržených může být užitečná i pro jiné typy problémových situací či nechtěného překračování hranic, k němuž na larpech může docházet.

Cílem balíčku naopak není nabízet univerzální řešení, seznam povinných úkolů pro každý larp či rozsudky v konkrétních případech. Je úmyslně koncipovaný jako toolbox – soubor různých nástrojů, z nichž si každý může vybrat to, co pro něj či jeho konkrétní akci funguje. Stejně tak přiznaně není cílem balíčku polemika na téma, zda sexuální obtěžování vůbec existuje, existuje v komunitě nebo zda je to problém, který se má řešit. Na základě desítek konkrétních příběhů žen ve skupině Larperky sobě i mnoha let zkušeností s řešením obtěžování v mezinárodní larpové komunitě jsem si osobně jistá, že na všechny tyto otázky je odpověď ano, a s touto premisou pracuje i samotný balíček.

Zároveň je tento balíček rozhodně jen jedním z prvních výkopů v tématu, které je velmi složité a propojené s mnoha dalšími. Budu velice ráda, pokud na jeho základě vznikne další debata i pokud na něj navážou autoři s podrobnějšími články či materiály zpracovávajícími specifičtější okruhy.

Odkaz na Balíček: Pro bezpečnější larpy: Jak předcházet obtěžování a jak s ním bojovat

Balíček materiálů, jehož autorem je Iva Vávrová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Vytvořeno na základě tohoto díla: https://turvallisempaa.files.wordpress.com/2018/03/safer_larping_package_v1-4.pdf

2 komentářů k příspěvku “Balíček materiálů pro prevenci obtěžování na larpech”

  1. […] Larpy.cz » Archiv Balíček materiálů pro prevenci obtěžování na larpech – Larpy.czVlastní balíček materiálů, jehož autorem je Iva Vávrová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.Balíček materiálů byl vytvořen na základě tohoto díla: https://turvallisempaa.files.wordpress.com/2018/03/safer_larping_package_v1-4.pdf […]

  2. […] Balíček materiálů pro prevenci obtěžování na larpech (2020), Iva Vávrová et al. – https://www.larpy.cz/balicek-materialu-pro-prevenci-obtezovani-na-larpech/ […]

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy