Přihlásit se | Registrace

Moudrosti Odrazu 2009

Právě dnes vychází sborník původních článků a výtahů přednášek z letošní konference o larpech Odraz 2009, která proběhla 24. – 26. dubna v Praze pod taktovkou organizace Prague by Night. Pro ty, kteří nevědí,  o čem se na Odraze jednalo nebo si to chtějí připomenout, představujeme na larpy.cz obsah celého sborníku.

V následujících odstavcích si můžete přečíst krátké anotace na jednotlivé články, vnímané především mým subjektivním pohledem. Přesto doufám, že mé komentáře budou vhodným vodítkem, které vás navnadí na přečtení celých článků, jež ve sborníku můžete nalézt.

Bod zlomu

David „Daysir“ Wagner, Sarah „Feain“ Komasová a Petr „Žabák“ Holata

Článek vychází především z praxe a je zaměřený na intenzitu krajního prožitku postavy i hráče. Zabývá se možnostmi zařazení praktik psychického, sociální ale i fyzického nátlaku vyvíjeného na postavy v rámci hry. Především čerpá ze zkušeností autorů larpu Tábor a doplňuje je postřehy z her Taneční škola IsisPaSS. Pokud ve vašich hrách plánujete zařadit tuto formu prožitku, pak je článek cenným podkladovým materiálem.

Časové variace larpu

Kateřina „Morgain“ Holendová

Autorka postupně probírá jednotlivé typy larpu a uvažuje, zda je vhodné zařadit je do určitých časových relací. Článek shrnuje obecné předpoklady a autorka vychází z praxe, ačkoliv se článek neopírá o konkrétní hry. Článek pro začínající organizátory shrnuje obecná, nicméně v základu nezbytná, fakta.

Deadline je svatý

František „Fjertil“ Špoutil a Jan „Erwin“ Žák

Nejde o článek v pravém slova smyslu, jako spíše o nadhození otázky zodpovědnosti hráčů při tvorbě postav a přípravě na hru. Krátká úvaha dává k dispozici otázky k zamyšlení a širší diskuzi.

Komunikace s hráči: potenciál a úskalí

Kristýna „Darien“ Obrdlíková

Článek vychází především z vlastní hráčské i organizátorské praxe. Je určený (nejen) pro začínající organizátory, kteří mají připravenou hru, ale nemají ještě zkušenosti s komunikací s hráči. Postihuje úskalí i benefity jednotlivých médií a lehce se otírá formou příkladů o časté zdroje dezinformací.

Larp´s in Poland

Jakub Tabisz

Anglicky psaný článek shrnuje situaci na larpové scéně v Polsku. Autor popisuje historii i současnost polského larpingu. Pro čtenáře bude jistě překvapující, jak výrazně je tamní scéna podobné naší vlastní.

Larp ve vzdálené budoucnosti

Lukáš „Ismael” Veselý

Vizionářská úvaha o tom, jak budou vypadat larpy za padesát let, založená na předpokládaném vývoji současných trendů moderních mobilních technologií a tzv. rozšířené reality. Nenechte se však mýlit, nejde o žádné přehnané fantazírování. Ismaelovy úvahy rozhodně nespadají do kategorie nerealistických. Spíše bych řekl, že by to takto mohlo vypadat mnohem, mnohem dříve.

Larpy z Prahy: Dies Irae a Bezkrálí

Ivana „Zmyjka“ Kuglerová a Martin „Darion“ Antonín

Rozsáhlý článek plný praktických informací a rad, které autoři čerpají z mnohaletých vlastních organizátorských zkušeností. Článek volně přechází přes několik problematik, ke kterým autoři nabízí obratem i praktická řešení. Silnými tématy jsou především práce s očekáváním a uspokojením hráče, pojetí příběhu a jeho distribuce v průběhu hry a nastavení konfliktů ve hře. Článek vám přinese opravdu užitečné informace, pokud se chcete pustit do organizace larpu pro větší počet hráčů. Ač bych sám jako organizátor v některých případech postupoval jinak, tak z článku cítím maximální ochotu a snahu autorů předat své know-how, získané v larpech Dies IraeBezkrálí ostatním a hodnotím to jako jeden z nejsilnějších praktických článků sborníku.

Magie v larpu

Vlastimil „Havran“ Vodička

Autor se zabývá shrnutím různých přístupů k fungování magie na larpech. Vychází především z hráčské praxe a doplňuje ji drobnými zobecněními. Po celou dobu počítá především s magií fungující na bázi metaherních mechanik, tedy situací, kdy hráč jednání postavy řídí na základě znalostí, kterými neoplývá jeho postava, ale on sám. (více viz http://wiki.larpy.cz/Metahra)

Možnosti vývoje larpové teorie a její komunity

Martin „Pirosh“ Buchtík

Autorem teoretického článku je sociolog a je to z článku hodně cítit. Jedná se o teoretickou stať, která se však zaobírá zcela praktickými ožehavými otázkami larpové komunity. Článek nutí k zamyšlení, který by si jen těžko mohl bez negativní odezvy dovolit napsat někdo z „profláklých larpových guru“. Mně samotnému nezbývá než uznat, že se jedná o pěkné shrnutí podoby a fungování komunitní scény, jejího směřování i obtíží, se kterými se potýká (a které si většinou sama buduje). Ačkoliv se článek tváří jako teorie, pokud by si jej všichni organizátoři převedli do praxe, tak by se český larping rázem odrazil notně kupředu.

Nebuďte hodní!

František „Fjertil“ Špoutil

Krátká úvaha nad skutečností, že hráči mají tendenci hrát spíše postavy podobné současným mravům a zvykům, což autor pokládá za značně ochuzující. Dnes stavíme společnost na principech demokracie a solidarity, ale právě hra v roli totiž nabízí bezpečnou možnost vyzkoušet si něco úplně jiného. Úvaha, která otázky ovšem pouze otevírá a jejich zodpovězení nechává na čtenáři.

Nonverbální komunikace

Štěpán „Arek“ Hruda

Jeden z článků, který zřejmě vnímám trochu zkresleně. Zúčastnil jsem se totiž přednášky, jež byla výrazně přínosná. Z článku, který shrnuje velmi pěkně základy neverbální komunikace není bohužel jasně cítit, jak tyto vědomosti využít při hraní postavy. Pro zkušenější hráče může být pěkným shrnutím jednoduchých rad a postřehů, ovšem převedení do praxe pak chce především trénink, protože přečtení sebelepších článků o neverbální komunikaci nestačí.

Poučení z minulosti: analýza častých chyb v designu her

Petr Müller

Silně praktický článek zaměřený na strohý a výstižný popis častých organizátorských chyb, které měl autor možnost zažít na vlastní kůži. Krom popsání nejběžnějších chyb autor nabízí i krátká a jednoduchá řešení. Autor si nehraje na „spasitele“, jenž napraví všechny chyby, ale spíš upozorňuje, které chyby se na larpech objevují. Uvědomění je prvním a nezbytným krokem k jejich odstranění. Osobně se domnívám, že pro každého larpového organizátora je tento článek povinností k přečtení. A než mávnete rukou nad tím, že „to je přece jasný“, tak se zarazte a popřemýšlejte, jestli vaše hry tento ten či onen nešvar skutečně neobsahují.

Sovy (ne)jsou tím, čím se zdají být: aneb k čemu (ne)potřebujeme larpovou teorii

Tomáš „Hampi“ Hampejs

Tento článek budete buď nenávidět, a nebo nad ním dlouze přemýšlet. Je psán těžkým jazykem, ale obsahuje myšlenky, které stojí za přečtení. Autor zde úmyslně nutí čtenáře přemýšlet. Pojednává o larpové teorii, jejím významu a způsobu nahlížení na ni. Sovy totiž mohou být ve skutečnosti veverky a pokud chcete vědět, jak se jim to přihodí, tak vám nezbude, než si článek přečíst.

Role a jejich vrstvy

Petra „Reinita“ Lukačovičová

Krátká teoretická úvaha směřuje k praxi. Autorka se zamýšlí nad rozdílným přístupem ke komplexnosti postavy a vhodném zařazení této komplexnosti dle stylu hry.

Umělecké aspekty larpu

Pavel „Lischai“ Gotthard

Na larp většina současných autorů i hráčů pohlíží především jako na zábavnou hru. Ač často používají tvůrci larpu ve svých hrách podobné procesy jako divadelní dramaturgové či filmoví scénáristé, tak jen málokdo vnímá larp jako umělecké médium. Že umění má mnoho podob a jedna z nich může být i larpová, demonstruje autor tohoto teoretického článku na zcela praktických a jasných příkladech.

Užitečné mechaniky použitelné při výstavbě larpu

Kristýna „Darien“ Obrdlíková

Autorka se v článku zaměřeném čistě na praktické poznatky, které získala při organizování několika ročníků larpu Svět zlodějů, snaží přiblížit čtenáři své organizátorské zkušenosti. Podobně jako článek o Dies Irae je i tento zaměřen na nejrůznější aspekty z přípravy hry. Více než na předherní komunikaci s hráčem, se článek zaměřuje na praktickou organizátorskou přípravu. Otevřeně jsou vysvětleny nejrůznější mechaniky aplikované v předchozích hrách. Pro základní orientaci v přípravě městského larpu je tento článek cenným abstraktem.

Veletrh larpu

Michal „Mealtiner“ Truhlář

Článek o Veletrhu larpů v Brně není, jak by se mohlo zdát, příliš o akci samotné. Zaměřuje se spíše na polemiku nad smyslem, vyzněním a úskalími této akce, přičemž jako podklad autorovi slouží právě vlastní zkušenosti s organizováním veletrhu.

Zpětná vazba: model jedenácti bodů

Kristýna „Darien“ Obrdlíková

Autorka tohoto praktického článku shrnuje možné aspekty, které stojí za to sledovat v rámci získávání informací od hráčů o hře po hře. Osobně mě více než příjemně překvapilo, že autorka systematicky sbírá informace pro další rozvoj a tímto článkem shrnuje své postupy.

Způsoby řízení přípravy a realizace larpu

Lukáš „Ismael“ Veselý

V tomto prakticky zaměřeném článku autor, v reálném životě dlouholetý manažer, překládá základní rady z oblasti řízení týmu a plánování projektu. Možná to takto ve zkratce zní spíše odstrašujícím způsobem, ale koncepce v plánování a řízení herní přípravy a realizace výrazně ušetří nervy, síly a zachová nadšení do další tvorby.

Shrnutí na konec

Oproti předchozímu sborníku je ten současný více nabitý jak praxí, tak teorií a jsem rád, že vývoj ve vzájemném sdílení zkušeností nabral ten správný směr. Sborník je k dispozici zejména v elektronické podobě, ale pro účastníky Odrazu, kteří si jej na místě objednali, rozešlou organizátoři i pár desítek výtisků.

Sborník konference Odraz 2009

Jeden komentář k příspěvku “Moudrosti Odrazu 2009”

  1. Je skvělé, že má sborník ISBN. To je pro mě osobně třeba důležité vítězství, kterého PbN dosáhla.

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy