Přihlásit se | Registrace

Nahota a erotika v larpu

283_surrender

V posledních letech se v Česku objevují larpy, které – prozatím v jakémsi experimentálním modu – pracují s kladením důrazu na erotické prvky. Smyslem následujícího dotazníku je zmapovat základní postoje, které larpoví účastníci zaujímají vůči těmto tendencím v tom smyslu, zda jim přijdou nosné a zajímavé na rovině tématu či užitých mechanik.

Zdůrazňujeme, že se otázky vztahují ke hrám, které s nahotou a erotikou v larpu pracují vědomě jako s přímou součástí hry. Nemyslíme tím cokoliv, co přesahuje rámec hry, resp. příběhu (libovolná forma erotiky před hrou, po hře či mimo roli).

Dvě poznámky na okraj:
1. Nahotu bereme jako více-méně samostatné téma, které může, ale nemusí být s erotikou propojeno.
2. Erotikou míníme fyzický milostný kontakt, jehož škála sahá od polibku či obětí, vyjadřujících milostnou náklonnost, až k sexu samotnému (coby programové součásti hry). Nejde tedy o libovolný fyzický kontakt (tedy například obětí při shledání dvou postav, jejichž vztah je přátelský).

Sesbíraná data shrneme do podoby článku. Nebudeme je poskytovat žádným třetím stranám.

Maník a Čiki

Jeden komentář k příspěvku “Nahota a erotika v larpu”

  1. ahojte :DD

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy