Přihlásit se | Registrace

Články v kategorii ‘Teorie’

Turku Manifesto (2. časť)

V predhádzajúcej časti prekladu Turkského Manifestu bola predstavená definícia rolových hier. V tomto pokračovaní sa hlbšie preberie pohľad Turkskej školy na rolové hry ako nové umelecké médium.
Celý článek »

Turku Manifesto (1. časť)

Turkský Manifest od Mike Pohjolu je jedným zo škandinávskych manifestov, ktoré sa snažia podať súbor teoretických znalostí o rôznych aspektoch larpu a rolových hier. Turku Manifesto prináša v našom prostredí relatívne nové myšlienky. Bráni najmä postavenie Game Mastra v hre, pozerá sa na rolové hry ako na umenie a stavia sa proti dramatickým a gamistickým prístupom. Vo svete spôsobil rozruch nielen svojím obsahom, ale hlavne svojou formou. Povýšenecký tón Mike Pohjolu veľa ľudí rozhneval a Turkská škola tak získala mnohých odporcov. Napriek tomu sa ukazuje, že mal zmysel. Na jeho podnet vznikli minimálne dva ďalšie manifesty ponúkajúce pohľad z druhej strany: Meilahti school obhajujúca dramatizmus a Role-Players Bill of Rights za gamizmus. Navyše pod povýšeneckým tónom sa skrývajú skutočne cenné podnety a myšlienky o larpe a stolových rolových hrách.

Nasleduje prvá časť prekladu 3. edície Turkského manifestu, uverejnenej v roku 2003 v zborníku As Larp Grows Up. V nej Pohjola ponúkne definíciu larpu a rolových hier a rozdelí rôzne prístupy k hrám.
Celý článek »

Trojúhelník pro všechny

Trojcestný model je jedním z mnoha larpových teoretických modelů. Dovolil bych si ale říci, že z určitého úhlu pohledu je modelem naprosto stěžejním. Díky jeho terminologii můžeme snadno pojmenovávat jednotlivé herní styly a vytváří se tak jednoduché, nicméně velmi důležité, základy larpové typologie. Cílem tohoto článku je přiblížit smysl modelu a jeho kategorií především zájemcům z řad běžných larperů, kteří chtějí více hrát a méně filosofovat. Tento článek je prvním z chystaných teoretických článků „pro všechny„, psaných jednoduchým a srozumitelným jazykem. Larpová teorie má svůj smysl, věřte mi. Já na oplátku za vaši důvěru slibuji, že vám onu teorii předložím co nejsrozumitelněji a bez zbytečných akademických frází.
Celý článek »

Boj proti primitivismu

Minulý týden vyšel na serveru slad.sk slovenský překlad článku od Juhany Petterssona Battle Against Primitivism, publikovaného ve sborníku Beyond role and play (2004) skandinávské konference Solmukohta. Tímto článkem bych vás rád upozornil na jeho zveřejnění, shrnul stručně obsah článku a vyjádřil na něj vlastní názor.
Celý článek »

Přestaňme říkat „imerze„!

Skandinávská konference Knudepunkt (2007) začínala při zahájení slovy: „V roce 1996 jsme začali používat slovo imerze. Díky Matthijsi. V roce 2007 bychom měli přestat používat slovo imerze. Díky ještě jednou, Matthijsi.„ V tu chvíli jsem tomu úplně nerozuměl, protože slovo imerze v našich končinách bylo spojováno pouze se stolními rolovými hrami a používané pouze úzkou skupinou jedinců mezi hráči těchto her. Jenže během následujícího roku se situace u nás změnila a díky zvýšenému zájmu o larpovou teorii se stalo slovo imerze výrazně populární i v Česku a Slovensku. A já pochopil, jak byla ta slova myšlená, a znovu si přečetl článek ze sborníku Lifelike od Matthijse Holtera. Úmyslně neříkám, jestli se s článkem ztotožňuji úplně nebo jen okrajově. Zkušenost každého jednoho čtenáře s imerzí nebude jednotná, stejně jako nebude jednotný názor na článek.
Celý článek »

Plánování larpového prožitku [1.část]

Jen krátce po zveřejnění překladu článku Větší! Lepší a víc od Clause Raasteda ze sborníku Lifelike (Knudepunkt 2007) vychází další přeložený článek. Na slovenském portálu Larp.sk vyšla první část s názvem Dizajnovanie LARP-u s dôrazom na zážitok, pojednávající o přípravě larpu se zaměřením na hráčský prožitek.

Původním autorem je Lars Konzack a článek byl zveřejněn ve sborníku Lifelike (Knudepunkt 2007). V první části článku, jejíž překlad server Larp.sk nabízí, se autor věnuje především vydefinování různých typů larpů a důvodů, proč jsou dané larpy zajímavé pro hráče.

Pokud máte zájem, můžete si přečíst celý článek.

Proč nemáme staré organizátory?

Ve sborníku z Knudepunktu 2007 se objevil zajímavý článek od Clause Raasteda dotýkající se tohoto tématu. Dovolil jsem si jej přeložit, protože podobný problém cítím i v naší komunitě. Starší lidé se u nás od larpu odklánějí z různých důvodů a nejeden je podobný těm, které vnímají Dánové.

Problém „Větší! Lepší a víc“ a nápady ohledně jeho řešení

Podívejte se kolem sebe. Podívejte se na larpy, které jste hráli. Larpy, o kterých jste mluvili. V tom, co děláme jsme stále lepší a lepší. Nové projekty jsou divočejší, působivější a dražší. Mellan Himmel och Hav (Mezi nebem a zemí – larp z roku 2003, ne film Johna Wayna z roku 1954) se hrál ve švédském národním divadle s rozpočtem přes 500 000 švédských korun (cca 60 000 €). Roku 2005 spatřil světlo světa politický dánský larp System Danmarc, který se odehrával v kontejnerovém městečku uprostřed Kodaně. Rozpočet? Ještě větší než MhoH. A konečně v létě 2006 se pravděpodobně nejbombastičtější larpový projekt všech dob, Dragonbane, uprostřed švédských lesů pokusil redefinovat fantasy. To vše s rozpočtem, který přesahoval System Danmarc více jak desetkrát!
Celý článek »

Česká Larpedie v přípravě

Jedním z projektů, zastřešených pod portálem Larpy.cz, bude česká verze larpové wiki. Poběží na populární platformě MediaWiki a obsahově půjde o původní dílo, nikoli o prosté (natož strojové) překlady ze zahraničních wikipedií nebo slovníků s tematikou rolových her.

Současná larpová teorie, jak lze označit souhrn veškerých poznatků úzce se dotýkajících všeho kolem larpů, je v zahraničí a především v severských zemích poměrně rozvinutou oblastí poznání. Zahrnuje metody, modely i hypotézy o skladbě larpu, jeho hraní nebo ideových přístupech a za dlouhá léta si vystavěla poměrně bohatý pojmový aparát.
Celý článek »

Manifest M6

M6 je souborem názorů a myšlenek organizátorů larpů spojených pod jeden manifest na Moorconu v září 2006 v Brně.

M6 je reakcí na poněkud nepřehlednou situaci v ČR, kde je v současnosti zkratka LARP používána pro široké spektrum her, které se však liší náplní, cíli, materiálním vybavením i provedením.

M6 neříká, co je larp. Vymezuje larpy postavené na společných ideálech her zaměřených především na hraní role a stavbu příběhu.

Bližší informace můžete nalézt na stránkách manifestu.

Články o teorii

Informace o náplni a cílech kategorie „Teorie„ naleznete v článku Popis kategorií.

V tuto chvíli je kategorie téměř prázdná a čeká na své první články. Pokud se chcete stát autorem teoretického příspěvku, přečtěte si informace v článku o Přispěvatelích, autorech a redaktorech.

Nejlépe hodnocené články

(za poslední rok)

Nejčastější štítky

Archivy